17/01/2008

ĐỒNG DAO 1


Đậu ơi, đậu bé bỏng
Em từ đâu tới đây
Trên nẻo đồng anh cuối thu

Ngàn mây cuồng nhiệt
Như ngựa hoang
Một thuở đi rồi
Khe suối âm âm mùa đá nẻ

Phép lạ nào làm mưa ấm
Nâu lại thời nâu non
Tim anh đã tặng cho hoa cải trời

Đậu ơi, đậu bé bỏng
Em từ đâu tới đây?

Ngô Mai Phong

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết